Jogszabálysértő módon, hazugságok sorával indokolva rendelték el a járványügyi menetrendet

A Pesti Hírlap birtokába jutott, Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által jegyzett levélből újabb részletek derülnek ki a botrányos vasúti járatritkítások hátteréről. Az államtitkár hatáskörén túlterjeszkedve, a kormány által alkotott rendelet rendelkezéseivel ellentétesen döntött, bizonyíthatóan valótlan indokokra hivatkozva. Meggyőződésünk, hogy a kabinetben nincs helye olyan személynek, aki jogszabálysértő intézkedéseket hoz, és alárendeltjeit is jogszabálysértésre hívja fel. Ezért a többedik hibát elkövető államtitkár azonnali menesztését várjuk Palkovics László minisztertől.

A 2020. május 20-i keltezésű, a MÁV-Startnak küldött államtitkári levél záró sorai világosan fogalmaznak: tudván, hogy az új menetrendeket nem képesek határidőben közzétenni, a határidő alól az államtitkár felmentést ad. Az utasoknak okozott nyilvánvaló sérelmen túl ez azért különösen aggályos, mert egy államtitkárnak nincs felhatalmazása egy jogszabály rendelkezésétől eltérni. A vonatkozó kormányrendelet kimondja: a vasúti menetrend megváltoztatását 14 nappal előre meg kell hirdetni, felmentés nem adható. A menetrend megváltoztatását elrendelő május 20-i levél után mindössze két nap maradt, hogy a június 6-i bevezetés előtt az új menetrendeket e határidőnek megfelelve közzétegyék. Két nap – 34 vasútvonal vonatpótló buszjáratai útvonalának, megállóinak, indulási időpontjainak meghatározására, majd a változásokról szóló, száznál is több különböző hirdetmény elkészítésére és közzétételére – ránézésre is teljesen nyilvánvalóan irreálisan kevés idő. (Ezt bizonyítja, hogy az új menetrendeket csak a bevezetés előtt három nappal, június 2-án tették közzé.) Tudatosan jogszabálysértő volt tehát már maga az elrendelés is.

Gondolhatnánk, hogy egy ilyen tévedés bekövetkezését a jól szervezett belső működési folyamatok kivédik, de csalódnunk kell: a vasúti közlekedés hatósági felügyeletét ellátó, és törvénytisztelő működését ellenőrizni hivatott állami szerv ugyanezen Mosóczi László államtitkár irányítása alá tartozik. Hiába végezné a minisztérium vasúti hatósági főosztálya a kötelességét, tárná fel és büntetné a leírt jogszabálysértő eljárást, sejthető, hogy e helyzetben milyen esélyekkel indul el egyáltalán bármilyen vizsgálat.

Nem kevésbé botrányos az elrendelt járványügyi menetrend tárgyi levélben foglalt indoklása. Eszerint 34 vidéki vasútvonalon a közlekedés közel teljes leállítására azért van szükség, hogy a felszabaduló kocsikat a nyári balatoni vonatokon vessék be – tekintettel arra az egyébként méltányolható szempontra, hogy az ilyenkor szokásos, a budapesti elővárosi vonatokról való átcsoportosítás a járványveszély miatt szükséges távolságtartás érdekében idén nem lenne helyénvaló.

Csakhogy a leállított vidéki vasútvonalakról mindössze 12 (tizenkettő) olyan személykocsi szabadult fel, amelyet a balatoni vonatokon be lehet vetni. A mintegy 2000 személykocsit üzemeltető államvasút flottájában e 12 kocsi elenyészően kicsi szám, a rendelkezésre álló tartalék járművekből bármikor előteremthető. Valójában az idei nyári balatoni vonatokhoz szükséges többlet járművek egyrészről a járvány miatt nem közlekedő nemzetközi vonatokból, másrészről a járműállomány tartalékainak bevetéséből származnak.

Még az időpontok sem helytállóak: a járványügyi menetrendet június 6-án vezették be, míg a balatoni szezon a vasúton idén június 20-án indul. Vagyis a durva járatritkítási intézkedésekkel mindössze azt érték el, hogy a mellékvonali vasúti járművek egy része a telephelyeken vesztegel, miközben a vidéki utasok földutakon (!) zötykölődnek a vonatpótló buszokon, többszörös menetidővel.

Fentiek csak megerősítik a történtek azon értelmezését, hogy a minisztérium a járványveszélyt csak kifogásként használja, és – szembemenve a kormány vidékfejlesztést szolgáló stratégiai céljaival – valójában az ágazatból való újabb forráskivonást, és több tucat vidéki vasútvonal bezárását készíti elő. A Közlekedő Tömeg Egyesület kormánypárti és ellenzéki országgyűlési képviselőkkel, polgármesterekkel, az utasokkal és a vasúti dolgozókkal együtt tiltakozik a minden nemében sértő és hazug eljárás ellen. Az ügyben a személyi felelősség megállapítását, a súlyos hibát elkövető Mosóczi László államtitkár menesztését, és helyére hozzáértő és hivatása iránt kellő alázattal viseltető szakember kinevezését várjuk Palkovics László minisztertől.

Itt olvashattok róla, miért elfogadhatatlan a június 6-án bevezetett járatritkítás.